TSA Tragschiene 1422mm

TSA Tragschiene 1422mm

ArtNr: 5009730

TS-B Lichteinsätze, Wide Beam 900 3500lm

TS-B Lichteinsätze, Wide Beam 900 3500lm

ArtNr: 5009732

TS-B Lichteinsätze, Wide Beam 900 5800lm

TS-B Lichteinsätze, Wide Beam 900 5800lm

ArtNr: 5009733

Einspeiseset für zentrale Einspeisung

Einspeiseset für zentrale Einspeisung

ArtNr: 5009735

5 x 1,5 mm2, ND - TS/A/1L/5/15ND

 Maße: 1422 x 53 x 55 mm

5 x 1,5 mm2, ND - TS/A/1L/5/15ND

ArtNr: 5009725

TSA Tragschiene 2844mm

TSA Tragschiene 2844mm

ArtNr: 5009731

Blindeinheit 1422mm TS/C/L

Blindeinheit 1422mm TS/C/L

ArtNr: 5009736

TS-B Lichteinsätze, Wide Beam 900 8100lm

TS-B Lichteinsätze, Wide Beam 900 8100lm

ArtNr: 5009734

Aufhängehaken

Aufhängehaken

ArtNr: 5009737

9 x 2,5 mm2, ND, auch für DALI dimm, NZ - TS/A/1L/9/25

 9 x 2,5 mm2, ND, auch für DALI dimm, NZ

- TS/A/1L/9/25

9 x 2,5 mm2, ND, auch für DALI dimm, NZ - TS/A/1L/9/25

ArtNr: 5009726

Seilaufhängungen

Seilaufhängungen

ArtNr: 5009738