NYY-J 3x1,5 (100m Ring) Hohlpreis

 Erdkabel NYY

NYY-J 3x1,5 (100m Ring) Hohlpreis

ArtNr: 0800281

NYY-J 5x1,5 (100m Ring) Hohlpreis

 Erdkabel NYY

NYY-J 5x1,5 (100m Ring) Hohlpreis

ArtNr: 0800285

NYY-J 3x2,5 (500m Trommel) Hohlpreis

 Erdkabel NYY

NYY-J 3x2,5 (500m Trommel) Hohlpreis

ArtNr: 0100120

NYY-J 5x2,5 (500m Trommel) Hohlpreis

 Erdkabel NYY

NYY-J 5x2,5 (500m Trommel) Hohlpreis

ArtNr: 0100460

NYY-J 5x10 (100m Ring) Hohlpreis

 Erdkabel NYY

NYY-J 5x10 (100m Ring) Hohlpreis

ArtNr: 0100440

NYY-J 5x16 (500m Trommel) Hohlpreis

 Erdkabel NYY

NYY-J 5x16 (500m Trommel) Hohlpreis

ArtNr: 0100450