NYY-J 3x1,5 (100m Ring) Hohlpreis

 Erdkabel NYY

NYY-J 3x1,5 (100m Ring) Hohlpreis

ArtNr: 0800281

NYY-J 5x1,5 (100m Ring) Hohlpreis

 Erdkabel NYY

NYY-J 5x1,5 (100m Ring) Hohlpreis

ArtNr: 0800285